Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 januari 2018

Fractie D66-GroenLinks kritisch over renovatieplan gemeentehuis

D66/GL heeft in een gloedvol betoog en motie de wethouder gewezen op zijn verantwoordelijkheid om met inwoners en belanghebbenden tijdig in gesprek te gaan alvorens met een renovatieplan te komen, waaraan zo’n buitenproportioneel prijskaartje hangt.  Was de raad aanvankelijk verteld dat de begrote kosten aanvankelijk € 500.000,00 zouden zijn thans is er sprake van € 1.8 00.000,00 of nog meer. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor de gemeentelijke financiële positie en dus voor de Heerdenaren; “op deze manier onacceptabel” aldus D66/GL. Daarover moeten de inwoners veel beter en meer geïnformeerd worden en ook zelf hun mening over kunnen geven. De motie m.b.t. de communicatie met de inwoners werd bijna raadsbreed aangenomen alleen de GBP stemde tegen. De suggesties om budgetoverschrijdingen te voorkomen en scherper te begroten, werden door de coalitiepartijen niet overgenomen.

De wethouder komt in de tweede helft van januari met een uitgebreid communicatieplan waarin toelichting en uitleg wordt gegeven en de inwoners beter, dus eerder  worden betrokken. Dit communicatieplan is uitgangspunt voordat met de verdere plannen wordt doorgegaan.