Steun ons en help Nederland vooruit

Afdelingsbestuur D66 Noordoost Veluwe

Vanaf 26 mei 2015 is een nieuw bestuur aangetreden. Harry Vromen heeft de voorzittershamer overgenomen van Edith Erkelens, die tien jaar die rol heeft ingevuld.

Er zijn enkele uitdagingen die het nieuwe bestuur zal aangaan. Zo is het toetreden tot de raad in de gemeente Oldebroek een van de voornaamste doelstellingen. Maar ook het activeren van de leden, het faciliteren van de fracties en het werven van nieuwe leden zal een continu proces zijn waar dit bestuur zich op zal gaan richten.

Harry Vromen

Harry Vromen

Voorzitter afdelingsbestuur D66 Noordoost Veluwe

Jan Evert Drenth

Jan Evert Drenth

Penningmeester afdelingsbestuur D66 Noordoost Veluwe

Frank van ’t Ende

Frank van ’t Ende

Lid afdelingsbestuur D66 Noordoost Veluwe

Maria van Zwet

Maria van Zwet

Lid afdelingsbestuur D66 Noordoost Veluwe